Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 

Other accomodation

The Elenydd is a wild area with little habitation apart from the hill farms and a few isolated dwellings. Other than Dolgoch and Ty'n Cornel hostels, there are few places at which to stay. But don't be put off as the remoteness of the Elenydd is also one of its major attractions.

Dolgoch and Ty'n Cornel make excellent bases for those who wish to explore the area. Here are a few other possibilities:

Llety arall

Mae'r Elenydd yn ardal wyllt gydag ond ambell i fferm a thy diarffordd ar wahan i Dolgoch a Thy'n Cornel - ond dyma ran o'r atynfa. Mae'r hosteli'n ddelfrydol ar gyfer archwilio'r ardal, ond dyma rai syniadau eraill.

 

Hotels, Bed+Breakfast

Accomodation is available in most of the towns and villages surrounding the Elenydd - see our map of the area.

Gwestai, Gwely+Brecwast

Ar gael yn y trefi/pentrefi yng nghyffiniau'r ardal - gweler y map.

 

Camping

There are no camp sites in the Elenydd, but you are welcome to camp at Ty'n Cornel hostel and use the hostel facilities.

Gwersylla

Does dim gwersylloedd swyddogol ond gallwch godi pabell yng ngardd Ty'n Cornel a defnyddio cyfleusterau'r hostel.

 

Bothies

There are 3 bothies in the Elenydd, at Claerddu, Moel Prysgau and Nant Rhys. They are isolated shells of buildings in the hills which provide emergency shelter but little else.

Bothis

Mae 3 ohonynt yn y bryniau - Claerddu, Moel Prysgau a Nant Rhys - ond i'w defnyddio mewn argyfwng yn unig gan fod yr adnoddau yn brin iawn.

 

Closed hostels

Click here to see some of the other youth hostels that used to serve this area.

Hosteli ar gau

Cliciwch yma i weld rhai o hosteli'r gorffennol.

 

Safety advice

Please remember that it's not unusual to see no-one all day when you venture into the Elenydd hills. So take care - please read our safety advice.

Cyngor diogelwch

Pan fyddwch ar fryniau'r Elenydd nid yw allan o'r cyffredin i fynd drwy'r dydd heb weld neb, felly da chi, cymerwch ofal a darllenwch ein cyngor diogelwch os gwelwch yn dda.

 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd