Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 

Hostels which have closed

In the past there were other youth hostels in the Elenydd, simple ones which, like Dolgoch and Ty'n Cornel, were greatly valued by those who used them. But they eventually became financially unviable and, one by one, they closed.

It used to be possible to spend a week exploring the whole of the Elenydd, walking or cycling from one hostel to the next, but today only Dolgoch and Ty'n Cornel remain (saved by the Elenydd Wilderness Hostels Trust).

Here is some information about the lost hostels in and around the Elenydd:

Hosteli a gaewyd

Yn y gorffennol gwerthfawrogwyd hosteli eraill yn yr Elenydd, rhai syml tebyg i Dy'n Cornel a Dolgoch, gan y defnyddwyr ond fesul un caewyd nhw am nad oeddynt yn talu ffordd.

Ar un adeg roedd yn bosib treulio wythnos yn yr Elenydd yn cerdded/beicio o un hostel i'r llall ond heddiw Dolgoch a Thy'n Cornel (a achubwyd gan Ymddiriedolaeth Hosteli'r Elenydd) yw'r unig ddau ar ôl.

Dyma wybodaeth am yr hosteli a gollwyd yn, ac o gwmpas yr Elenydd:

 
Blaencaron
Blaencaron
Bryn Poeth Uchaf
Bryn Poeth Uchaf
Glascwm
Glascwm
Nant-y-Dernol
Nant-y-Dernol
Van
Van
Ystumtuen
Ystumtuen
 
 

Others / Eraill

Llandovery : 1948
Llandrindod Wells : 1948-1966
Llangurig : 1934
Llanhamlach : 1934
Llanilar : 1937-1938
Llanrhaiadr : 1945-1951
Ponterwyd : 1934-1946
 

YHA map
 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd