Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 

The Elenydd hills
that surround the hostels

Bryniau Elenydd
o gwmpas yr hosteli

(click on the photos to enlarge them)

(cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy)

28.jpg 29.jpg 30.jpg
01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
10.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg
19.jpg 20.jpg 21.jpg
22.jpg 25.jpg 26.jpg
27.jpg 31.jpg 32.jpg
33.jpg 34.jpg  

 
'The Delightful Doethie'

Click here to read an article written about the river valley just south of Ty'n Cornel. It was originally published in the journal of the Rough Stuff Fellowship, the UK offroad cycling club.

 
Yr hyfryd Doethie

Cliciwch yma i ddarllen erthygl am y cwm afonig ychydig i'r de o Dy'n Cornel. Cyhoeddwyd hwn yn wreiddiol mewn cylchgrawn o eiddo clwb beicio tirgarw y DU o'r enw 'Rough Stuff Fellowship'.

 
Gone forever!

Part of the Tywi valley is now submerged under Llyn Brianne reservoir. These photos were taken in 1966:

 
Wedi mynd am byth!

Mae rhan o Ddyffryn Tywi o dan ddwr Llyn Brianne. Tynnwyd y llluniau yma yn 1966:

23.jpg 24.jpg
 

Guardian 'Country Diary' articles

The Guardian newspaper had articles on the Elenydd and the Cambrian Mountains in its 'Country Diary' section on 18 November 2006 and 18 October 2008.

Erthygl 'Country Diary' yn yr Guardian

Ar ddydd Sadwrn 18 Tachwedd 2006 ac ar 18 Hydref 2008 roedd ethylgau ym mhapur newydd The Guardian.

 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd