Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 
hiking in the Elenydd
 

© (h) Roger Kidd, 2010

 

Walking and cycling in the Elenydd

Cerdded a beicio yn yr Elenydd

 

The Cambrian mountains are a wonderful area for walking and cycling. In the 19th century livestock was walked from this part of Wales to the markets in England, using tracks crossing the mountains. These old drovers' roads can still be used by walkers and cyclists.

The Elenydd hostels are perfectly situated for outdoor types to enjoy the peace and tranquility of the area to the full.

Mae ardal fynyddig yr Elenydd yn un fendigedig ar gyfer cerdded a beicio. Yn y 19eg ganrif arferid cerdded da byw o Gymru i farchnadoedd Lloegr ar hyd llwybrau ar draws y mynyddoedd. Mae cerddwyr a seiclwyr yn dal i allu defnyddio'r hen lwybrau porthmyn hyn.

Mae tri Hostel yr Elenydd wedi'u lleoli'n berffaith er sicrhau bod y rheini sy'n hoff o'r awyr agored yn gallu mwynhau heddwch a llonyddwch yr ardal i'r eithaf.

 

Walking

As well as the public footpaths in the Elenydd area, much of the higher land has open access for walking. This means that walkers can go where they like, but be warned that it is best to avoid the boggy, tussocky areas as they are very hard-going. The Cambrian Way long-distance footpath from Cardiff to Conway goes past Ty'n Cornel hostel. The Doethie valley is an especially lovely part of the Cambrian Way.

David Lukes has produced a series of guides to walks from the hostels, each containing directions and a map. Some of them use the beautifully illustrated maps prepared by Martyn Hanks which are to be found in hostels throughout the country. You can print them yourself from the following pdf links:

map

Cerdded

Yn ogystal â'r llwybrau cerdded yn ardal Elenydd, mae mynediad agored i lawer o'r tir uchel. Golyga hyn y gall cerddwyr grwydro lle y mynnon nhw, ond fe'ch rhybuddir bod y mannau corsiog, twmpathog yn waith caled. Mae llwybr cerdded pellter mawr Ffordd Cambrian, sy'n ymestyn o Gaerdydd i Gonwy, yn mynd heibio i Hostel Ty'n Cornel. Mae Cwm Doethie yn rhan arbennig o brydferth o Ffordd Cambrian.

Mae Martin Hanks a Dave Lukes wedi cynhyrchu cyfres o fapiau hardd, darluniadol o droeon o'r hosteli. Gallwch eu hargraffu o'r dolenni canlynol:

 
Short walks from Dolgoch hostel
Troeon byr o Dolgoch

1. Local walk in the Tywi valley (8km)
2. Soar y Mynydd chapel (10km)

Day walks from Dolgoch hostel
Troeon dydd o Dolgoch

3. Drum Nantygorlan (18km)
4. Pen y Gurnos (18km)
5. Moel Prysgau (18km)
6. Ty'n Cornel hostel (20km)
7. Drygarn Fawr (18km)
8. Irfon valley + Abergwesyn (24km)
9. Doethie valley (27km)
10. Llyn Brianne (29km)
11. Rhiwnant (34km)

Walks from public transport to Ty'n Cornel
Cerdded o fws/trên i Dy'n Cornel

1. from the bus at Llanddewi Brefi (11km)
2. from the train at Cynghordy (19km)

Short walks from Ty'n Cornel hostel
Troeon byr o Dy'n Cornel

1. Cerrig Ysgfarnog (5km)
2. Llethr Llwyd (6km)

Day walks from Ty'n Cornel hostel
Troeon dydd o Dy'n Cornel

1. Soar y Mynydd chapel + Doethie valley (10km)
2. Bryn Ambor + Doethie valley (16km)
3. Llanddewi Brefi (22km)
4. Dolgoch hostel (18km)
5. Llyn Brianne (22km)
6. Janet's walk (22km)
7. Telephone box (16km)

 
Other walks in the Elenydd
'The Elenith' by Timothy Porter

This 40 page booklet was published by the YHA in 1970 and is a mine of information. Note, however, that it is only suitable for experienced walkers. (pdf file)

Dave Plummer's photos

A group walk between the Elenydd hostels in August 2004.

'The Delightful Doethie' by Steve Griffith

An article written about the river valley just south of Ty'n Cornel, originally published in the Rough Stuff Fellowship journal.

Cerdded eraill yn yr Elenydd
'Yr Elenith' gan Timothy Porter

Gwelodd y llyfryn 40 tudalen hwn o eiddo'r YHA olau dydd ym 1970 ac mae'n drysorfa o wybodaeth. Noder, serch hynny, ei fod yn addas ar gyfer cerddwyr profiadol yn unig. (ffeil pdf)

Lluniau gan Dave Plummer

Gerdded rhwng yr hosteli ym mis Awst 2004.

'Yr hyfryd Doethie' gan Steve Griffith

Ddarllen erthygl am y cwm afonig ychydig i'r de o Dy'n Cornel. Cyhoeddwyd hwn yn wreiddiol mewn cylchgrawn o 'Rough Stuff Fellowship'.

 
cycling in the Elenydd
 

© (h) Richard Wrigley, 2007

Cycling

The roads are quiet with very little traffic and for the energetic cyclists there are plenty of hills, including the famous 'Devil's Staircase' on the road to Abergwesyn. The Lôn Las Cymru national cycle route traverses Wales from Cardiff to Holyhead and the mid point of the 175 mile route is close to Dolgoch hostel. The area has plenty of tracks and bridleways for offroad riding and the Ystwyth Trail along the old railway line from Tregaron to Aberystwyth is now open.

Beicio

Mae'r heolydd yn dawel a'r drafnidiaeth yn brin, ac ar gyfer y seiclwyr egnïol yn eich plith mae digon o riwiau gan gynnwys yr enwog 'Risiau'r Diafol' ar y ffordd i Abergwesyn. Mae llwybr beiciau cenedlaethol Lôn Las Cymru, sy'n croesi Cymru o Gaerdydd i Gaergybi, yn mynd heibio i Hostel Dolgoch sydd ryw hanner ffordd union ar hyd y llwybr 175 milltir hwn. Oddi ar y ffordd fawr mae digonedd o lwybrau cerdded a llwybrau marchogaeth, ac y mae Lôn Ystwyth sy'n defnyddio'r hen reilffordd o Dregaron i Aberystwyth nawr ar agor.

 

Off-road motor vehicles

Although there may be a couple of legal rights-of-way, please do not use off-road motor vehicles (4x4s or motorbikes) in the Elenydd. Such use has already caused serious damage to several tracks and, of course, it spoils the tranquility of this beautiful area.

Cerbydau 4x4/beiciau modur

Er ei fod yn gyfreithlon i chi ddefnyddio ambell lon, ar y cyfan, gofynnwn yn garedig i chi beidio a gwneud yn ardal yr Elenydd. Yn y gorffennol gwneuthpwyd difrod sylweddol i draciau gan gerbydau o'r fath ac, wrth gwrs, mae'r swn yn amharu ar dawelwch yr ardal brydferth hon.

 

Safety advice

It's not unusual to see no-one all day when you venture into the Elenydd hills. So take care - please read our safety advice.

Cyngor diogelwch

Pan fyddwch ar fryniau'r Elenydd nid yw allan o'r cyffredin i fynd drwy'r dydd heb weld neb, felly da chi, cymerwch ofal a darllenwch ein cyngor diogelwch os gwelwch yn dda.

 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd