Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 
Soar-y-Mynydd chapel
 

© (h) Jim Kinnibrugh, 2006

 

Where is the Elenydd?

and where are the Elenydd Wilderness Hostels?

Ble mae'r Elenydd?

a ble mae Hosteli Unigeddau'r Elenydd?

 

Wales

Cymru

 
Wales
 

© (h) Chris Bell, 2009

 

The Elenydd

Yr Elenydd

 
The Elenydd
 

© (h) Chris Bell, 2009

 

The hostels

Yr hosteli

 
Dolgoch Ty'n Cornel
 

Walking maps

The OS Explorer maps (1:25000) are ideal for walkers and both Elenydd hostels are shown on sheet 187.

Martin Hanks and Dave Lukes have produced a series of beautifully illustrated maps showing walks from the hostels.

You can print them yourself from our Walking and Cycling page.

map

Mapiau cerdded

Mae mapiau OS Explorer (1:25000) yn dda iawn i'r rhai sy'n cerdded gyda hostelau yr Elenydd i'w gweld ar rhif 187.

Mae Martin Hanks a Dave Lukes wedi cynhyrchu cyfres o fapiau hardd, darluniadol o droeon o'r hosteli.

Gallwch eu hargraffu o'n tudalen Cerdded a Beicio.

 

Cycling maps

OS Landranger sheets 146 and 147 show most of the Elenydd area at a scale of 1:50000.

Mapiau beicio

Mae OS Landranger 146 ac 147 yn dangos, ar raddfa 1:50000, y rhan fwyaf o ardal yr Elenydd.

 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd