Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 
Ty'n Cornel hostel
 

© (h) Janet Hollins, 2007

 

How you can help us

There are many ways you can help us to keep the Elenydd hostels going. We would be grateful for any help you feel you can offer - please contact us by submitting one of the following forms:

Y ffordd i'n helpu ni

Mae sawl ffordd gallwch chi'n helpu ni i achub hosteli Elenydd. Cysylltwch â ni drwy anfon un o'r ffurflenni canlynol:

 
To join our mailing list
To become a member of the Trust
To make a donation towards running a hostel
To help in other ways
Ymuno â'n rhestr bost
Dod yn aelod o'r Ymddiriedolaeth
Gwneud cyfraniad tua phrynu neu redeg hostel
Cynorthwyo mewn ffyrdd eraill
 

Other things you can do:

There are many ways you can help the Trust - you don't even have to live locally!

Come and stay in the hostels
Become a volunteer warden
Join a working party to refurbish a hostel
Take part in a sponsored walk
Help with fundraising or publicity
Help with secretarial or administrative tasks

Pethau eraill gallwch wneud:

Mae sawl ffordd y gallwch fod o gymorth i'r Ymddiriedolaeth - a does dim angen i chi fod yn byw yn lleol!

Dod ac aros yn yr hosteli
Gwirfoddoli i fod yn warden
Ymuno â'r gweithlu i adnewyddu hostel
Cymeryd rhan mewn taith gerdded noddedig
Helpu gyda'r codi arian neu'r hysbysebu
Helpu gyda gwaith ysgrifenyddol neu weinyddol
 

Or you can contact the Secretary:

Janet Hollins, Secretary
Elenydd Wilderness Hostels Trust
16 Amesbury Rd, Newton Tony, Salisbury, SP4 0HN
 
phone: +44 (0)1980 629 259
email: secretary@elenydd-hostels.co.uk

Neu drwy gysylltu âr Ysgrifennydd:

Janet Hollins, Ysgrifennydd
Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd
16 Amesbury Rd, Newton Tony, Salisbury, SP4 0HN
 
ffôn: +44 (0)1980 629 259
ebost: secretary@elenydd-hostels.co.uk
 
And don't forget to tell your friends
about the Elenydd Wilderness Hostels - thank you!
Dweud wrth eich ffrindiau
oll am Hosteli'r Unigeddau - diolch i chi!
 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd