Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 

Past activities and events

Digwyddiadau a gweithgareddau o'r gorffennol

(click on the photos to enlarge them)

(cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy)

 

Visitors

Ymwelwyr

01.jpg    
Cycling weekend, 2013
Penwythnos beicio, 2013
   
 

Tony Drake memorial seat, Ty'n Cornel

Sedd goffa Tony Drake

01.jpg 01.jpg  
Ty'n Cornel, 2013 Ty'n Cornel, 2013  
 

Working parties

Partiau gwaith

01.jpg 02.jpg 01.jpg
Ty'n Cornel, 2007 Ty'n Cornel, 2007 Ty'n Cornel, 2007
02.jpg 01.jpg 02.jpg
Ty'n Cornel, 2007 TyC Birthday tree, 2009
Coed penblwydd, TyC, 2009
Ty'n Cornel, 2010
01.jpg 03.jpg
Dolgoch, 2010 Dolgoch, 2010
 

Launch celebrations

Dathlu'r agoriad

01.jpg 02.jpg 03.jpg
Ty'n Cornel, 21.04.2007 Ty'n Cornel, 21.04.2007 Ty'n Cornel, 21.04.2007
01.jpg 02.jpg 03.jpg
Dolgoch, 19.04.2008 Dolgoch, 19.04.2008 Dolgoch, 19.04.2008
02.jpg 03.jpg  
Ty'n Cornel, 06.07.2013 Ty'n Cornel, 06.07.2013  
 

Open days

Dyddiau agored

01.jpg 02.jpg 03.jpg
Dolgoch, 2010 Dolgoch, 2010 Dolgoch, 2010
 

Fundraising

Codi arian

01.jpg 02.jpg 01.jpg
Llanddewi Brefi, 2007 Llanddewi Brefi, 2007 Condry, 2010
 

Sponsored walks

Troeon nawdd

01.jpg 02.jpg 03.jpg
2007 2007 2007
01.jpg 02.jpg 03.jpg
2008 2008 2008
01.jpg 02.jpg
2009 2009
 

John Morgan's historical walk

Taith hanesyddol John Morgan

01.jpg 02.jpg 03.jpg
2009 2009 2009
 

Volunteer wardens' training weekends

Penwythnosau hyfforddiant i wardeiniaid

01.jpg 02.jpg 03.jpg
2008 2008 2008
01.jpg
2013
Read a report of this weekend
Darllenwch adroddiad o'r penwythnos hwn
 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd