Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 
Dolgoch hostel
 

© (h) Julia Brant, 2007

 

How to stay at the hostels

Book your stay in Dolgoch and Ty'n Cornel hostels by ringing YHA Central Reservations or using the facilities on the YHA website:

  YHA Central Reservations
YHA home page
YHA Wales page
YHA Dolgoch page
YHA Ty'n Cornel page
0800 019 1700

Sut i aros yn yr hosteli

Gallwch gadw lle trwy ff˘nio 'YHA Central Reservations'.
Ceir rhagor o wybodaeth a manylion archebu lle ar wefan y YHA:

  'YHA Central Reservations'
Hafan y YHA
Hafan Cymru y YHA
Tudalen Dolgoch y YHA
Tudalen Ty'n Cornel y YHA
0800 019 1700
 

If you are booking within 2 days of your stay, please also ring the hostel manager to confirm your booking:

   
Dolgoch
   
01440 730 226  (manager)
01974 298 680  (hostel)
Ty'n Cornel 01980 629 259  (manager)
no phone at hostel
 

Os rydych yn trefnu aros o fewn 2 ddiwrnod o'r ymweliad, ffoniwch rheolwr yr hostel hefyd i gadarnhau, ogydd:

   
Dolgoch
   
01440 730 226  (rheolwr)
01974 298 680  (hostel)
Ty'n Cornel 01980 629 259  (rheolwr)
dim ffôn yn hostel
 
 

Please note that we do not charge the £3 supplement for hostellers who are not members of the YHA.

Noder: nid ydym yn codi'r ychwanegiad o £3 ar ymwelwyr nad ydynt yn aelodau o'r YHA.

 

Overnight fees

Adult
Low income
Student
Under 18
Less Able
4 bed private room
6 bed private room
Camping
£12.00 per night
£ 9.00  per night
£ 9.00  per night
£ 9.00  per night
£12.00 per night
£45.00 per night
£70.00 per night
£ 8.00  per person / night

Tâl Dros-nos

Oedolyn
Incwm isel
Myfyriwr
Dan 18
Anabl
4 Gwely Ystafell Breifat
6 Gwely Ystafell Breifat
Gwersylla
£12.00 / nos
£ 9.00  / nos
£ 9.00  / nos
£ 9.00  / nos
£12.00 / nos
£45.00 / nos
£70.00 / nos
£ 8.00 nos / unigolyn
 

Duke of Edinburgh's Award Leaders

All D of E leaders please contact Gill Keen on tel: 01440 730226 or email: dolgoch@yha.org.uk to book camping rather than booking via YHA.

Duke of Edinburgh's Award Leaders

All D of E leaders please contact Gill Keen on tel: 01440 730226 or email: dolgoch@yha.org.uk to book camping rather than booking via YHA.

 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd