Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 
riding in the Elenydd
 

© (h) Roger Kidd, 2006

 

Links

Other sites which may be of interest to you:

Dolenni

Grwpiau eraill a all fod o ddiddordeb i chi:

 

Local area

Mountain Area Weather Forcast
Gatliffe Trust
Brecon Beacons National Park
Llanwrtyd Wells
The John Muir Trust
BBC - Elenydd: a walk on the wild side
Brecon Beacons Park Society
Cambrian Mountains Society
Cambrian Way - long distance footpath
Elan Valley Trust - local information
Geograph - Dolgoch photos
Geograph - Ty'n Cornel photos
Llanidloes - local walks
Mid-Wales Red Squirrel Partnership
Rhandirmwyn - local information
Rosemount - mid Wales hostels

Yr ardal leol

Mountain Area Weather Forcast
Gatliffe Trust
Brecon Beacons National Park
Llanwrtyd Wells
The John Muir Trust
BBC - Elenydd: a walk on the wild side
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog
Cymdeithas Mynyddoedd y Cambria
Cambrian Way - llwybr-troed hir
Ymddiriedolaeth Cwm Elan - hysbysrwydd leol
Geograph - lluniau Dolgoch
Geograph - lluniau Ty'n Cornel
Llanidloes - cerddediadau leol
Mid-Wales Red Squirrel Partnership
Rhandirmwyn - hysbysrwydd leol
Rosemount - hosteli Canolbarth Cymru
 

Local walking groups

(visitors can join their walks)

Crwydro Caron Walking Club - Tregaron
Ramblers Association - Abersytwyth
Ramblers Association - Powys

Grwpiau cerdded leol

(gall ymwelwyr ymuno ar eu teithiau)

Clwb Cerdded Crwydro Caron - Tregaron
Clwb Ramblers - Abersytwyth
Clwb Ramblers - Powys
 

Other walking and cycling groups

Cardiff Outdoor Group - YHA local group
CTC - UK cyclists' organisation
Cymdeithas Edward Llwyd - naturalists
Gentian Mountaineering Club
Long Distance Walkers Association
Offroad Adventures - Elenydd cycling
Rough Stuff Fellowship - offroad cycling
Sustrans - cycle routes

Grwpiau cerdded a seiclo eraill

Grwp Awyr Agored Caerdydd - grwp leol YHA
CTC - clwb seiclo DU
Cymdeithas Edward Llwyd - naturieithwyr
Clwb Gentian Mountaineering
Cymdeithas 'Long Distance Walkers'
Offroad Adventures - beicio yn yr Elenydd
Cymdeithas 'Rough Stuff' - beicio oddi-ar-ffordd
Sustrans - llwybrau beicio
 

Other hostels, bunkhouses and bothies

YHA - England + Wales
YHA - N.Ireland
YHA - Scotland
An Oige - Ireland
European Independent Hostel Guide
European small hostels
Braich Goch Bunkhouse + Inn - Corris
Gatliff Hebridean Hostels Trust
Mountain Bothies Association
UK Trail - selected UK hostels
Wales Bunkhouse + Hostel Accomodation
Welsh Hosteller - selected Welsh hostels

Hosteli, tai bynciau a 'bothis' eraill

YHA - Cymru + Lloegr
YHA - Gog. Iwerddon
YHA - Yr Alban
An Oige - Iwerddon
European Independent Hostel Guide
Hosteli bach Ewrop
Braich Goch Bunkhouse + Inn - Corris
Ymddiriedolaeth Hosteli 'Gatliff Hebridean'
Cymdeithas 'Mountain Bothies'
UK Trail - hosteli dethol y DU
Bynciau a Hosteli Cymraeg
Welsh Hosteller - hosteli dethol Cymru
 

Others

Ieuenctid Cambria Trust - youth activities
The Great Outdoors magazine
 Facebook

Eraill

Ieuenctid Cambria - gweithgareddau ieuenctid
The Great Outdoors magazine
 Facebook
 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd