Elenydd Wilderness Hostels Hosteli Unigeddau'r Elenydd
 
Trust members
 

© (h) Roger Kidd, 2010

 

How to contact the Trust

Please contact the Secretary for all general correspondence, by post, by phone or by email:

Sut i gysylltu â'r Ymddiriedoloaeth

Drwy gysylltu âr Ysgrifennydd mewn llythyr, ar y ffôn neu drwy ebost:

 
Janet Hollins, Secretary
Elenydd Wilderness Hostels Trust
16 Amesbury Rd, Newton Tony, Salisbury, SP4 0HN
 
Ph: +44 (0)1980 629 259
E: secretary@elenydd-hostels.co.uk
Janet Hollins, Ysgrifennydd
Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd
16 Amesbury Rd, Newton Tony, Salisbury, SP4 0HN
 
Ff: +44 (0)1980 629 259
E: secretary@elenydd-hostels.co.uk
 

If you would like to join the Trust, please email the Membership Secretary:   members@elenydd-hostels.co.uk.

Os ydych yn awyddus i ymuno â’r Ymddiriedolaeth yna, ebostiwch yr Ysgrifennydd Aelodaeth os gwelwch yn dda:   members@elenydd-hostels.co.uk.

 

Other Trust officials

Chairperson   chair@elenydd-hostels.co.uk
Vice-chairperson vicechair@elenydd-hostels.co.uk
Secretary secretary@elenydd-hostels.co.uk
Treasurer treasurer@elenydd-hostels.co.uk
Dolgoch manager dolgoch@elenydd-hostels.co.uk
Ty'n Cornel manager tyncornel@elenydd-hostels.co.uk
Membership officer members@elenydd-hostels.co.uk
Publicity publicity@elenydd-hostels.co.uk
Webmaster webmaster@elenydd-hostels.co.uk
Volunteer wardens wardening@elenydd-hostels.co.uk

Swyddogion eraill yr Ymddiriedolaeth

Cadeirydd   chair@elenydd-hostels.co.uk
Is cadeirydd vicechair@elenydd-hostels.co.uk
Ysgrifennydd secretary@elenydd-hostels.co.uk
Trysorydd treasurer@elenydd-hostels.co.uk
Rheolwr Dolgoch dolgoch@elenydd-hostels.co.uk
Rheolwr Ty'n Cornel tyncornel@elenydd-hostels.co.uk
Aelodaeth members@elenydd-hostels.co.uk
Hysbysrwydd publicity@elenydd-hostels.co.uk
Gwefeistr webmaster@elenydd-hostels.co.uk
Wardeniaid wardening@elenydd-hostels.co.uk
 

Thank you

Most of the translations for this website were done by Rhys and Lyn - thank you!

Diolch

Rhys a Lyn a gyfieithodd y rhan fwyaf o'r testun sydd ar y wefan - diolch!

 

Meet us

Click here for photos and pen-pictures of some of the prominent members of the Trust.

Cwrdd â ni

Cliciwch yma am lluniau a phortreadau o rai aelodau amlwg o'r Ymddiredolaeth.

 

Home page

©  Elenydd Wilderness Hostels Trust

Hafan

(h)  Ymddiriedolaeth Hosteli Unigeddau'r Elenydd